วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลงทะเบียนเพื่อขอรับใบประกอบโรคศิลปะ

ประชาสัมพันธ์
ถึงลูกศิษย์แพทย์แผนไทย
ของชมรมฯที่ได้ลงทะเบียนเรีย
นสาขาผดุงครรภ์ไทย
ขอให้นำหลักฐษนเอกสาร
เพื่อประกอบคำขอขึ้นทะเบียน
สอบเป็นผู้รับใบประกอบโรคศิลปะ
สาขาผดุงครรภ์ไทย
โดยให้ติดต่อได้
อาจารย์ ไพบูลย์หรือที่ชมรมฯ 
081-198-7689 , 02984-1955

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบว่าจะต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างและการขอขึ้นทะเบียนสอบฯทำได้ถึงวันไหนคะ

    ตอบลบ