วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรมเรียนเภสัชกรรมไทย

ภาพกิจกรรมการเรียน

เภสัชกรรมแผนไทย 1-5

วันที่ 27 มีนาคม 2554

ภาพกิจกรรมอบรมเดือนมีนาคม2554

ภาพกิจกรรมการอบรมเดือน

มีนาคม 2554

อบรมทำโลชั่นมะเฟืองรุ่นที่ 2

อบรมทำเกลือหอม (กันยุง) อบรมทำน้ำมันตะไคร้หอมกันยุงอบรมทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร
อบรมทำเต้าฮวยฟลุ๊ตสลัด
อบรมทำสบู่สมุนไพรรุ่นที่ 4