วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งสถานที่สอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2555


ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานที่สอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี  วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2555

   ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2555   ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
    แจ้งสถานที่สอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2555
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ท่องเที่ยวชมสวนสมุนไพรชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติของการเรียนเภสัชกรรมไทย
ทัศนศึกษาชมสวนสมุนไพร
ที่สวนสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
อำเภอมะขามจังหวัด จันทบุรี
สวนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กิ่งอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ชมสมุนไพรนานาชนิดจำนวนมากท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
การพัฒนายาไทยสมุนไพรไทย
สมุนไพรที่หายากและต้นใหญ่ที่ปลูกให้เราได้ศึกษา
ของเชิญท่านที่เรียนแพทย์แผนไทยและท่านที่สนใจสมุนไพร
อย่าพลาดโปรแกรมท่องเที่ยวชมสวนสมุนไพร
ท่องเที่ยวได้ความรู้และพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
ไปโดยรถบัสปรับอากาศ พัก รีสอร์ทที่แหลมแม่พิมพ์
รับจำนวนจำกัด
สนใจติดต่อ คุณ รุ่ง โทร 081-398-9399 
คุณ อุรสา โทร  081-935-5698 
 และที่ชมรมฯ โทร 02-984-1955