วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูที่ชมรมฯ

ภาพกิจกรรมนักเรียนแพทย์แผนไทย
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ทำพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 


รางฝึกอบรมประจำเดือนกันยายน 2555


รางฝึกอบรมประจำเดือนกันยายน 2555