วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางฝึกอบรมเดือน กรกฎาคม 2555


ตารางฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2555


ภาพกิจกรรมเรียนเภสัช

ภาพกิจกรรมเรียนเภสัช

ภาพกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร

อบรมทำน้ำมันเหลือง


 อบรมทำยาดมสมุนไพร
รุ่นที่ 20


 อบรมทำครีมขัดผิวสมุนไพร