วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อบรมทำสบู่กรีเซอรีนจากโลชั่นมะเฟือง

อบรมทำสบู่กรีเซอรีนจากโลชั่นมะเฟือง

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตารางฝึกอบรมเดือนพฤศจิกายน2555

อบรมทำม็อกเทลกระชาย

ภาพกิจกรรมการอบรมทำม๊อกเทลกระชาย

ภาพกิจกรรมการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่2

ภาพกิจกรรมการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่๒
เดือนตุลาคม2555