วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตารางฝึกอบรมเดือนมีนาคม 2557

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2557
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอนวิชาชีพวันที่22/03/57
เรื่องการทำน้ำมันเหลือง
และงานสอนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่3วันที่30/03/57
งดกิจกรรมการเรียนเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจ
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ


ตารางฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์2557

ตารางฝึกอบรมประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์2557