วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ด่วน : รับสมัครงานเภสัชกรไทยจำนวนมาก

รับสมัครเภสัชกรแพทย์แผนไทยจำนวนมาก

ต้องการบุคลากรแภสัชกรแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะจำนวนมากเพื่อนำไปทำงาน
1.  คุมโรงงานผลิตยาสมุนไพร(โรงงานผลิตยาแผนโบราณ)
2.  คุมสถานที่นำเข้ายาแผนโบราณ
3.  คุมร้านยาขยาแผนโบราณทั่วประเทศ

ที่ต้องการขณะนี้ คือ

1.  คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา  จ. ชันนาท
2.  คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา  พัทยา จ.ชลบุรี 
3.  คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา  จ. ราชบุรี 
4.  คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา  จ. นนทบุรี
5.  คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา  จ. เชียงราย 
6.  คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา   กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อ  ไพบูลย์
โทร  081-198-7689 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่2ครั้งที่5


เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่2ครั้งที่5
ดร ร.ต.ต. สุรเชษฐ์  เชื้อศรี
มอบอุปกรณ์สือการสอนให้ชมรมฯ
 ประธานชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
มอบสมุนไพรให้ดร ร.ต.ต สุรเชษฐ์ เชื้อศรี