วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ฟรี : อบรมทำยาดมสมุนไพร รุ่น 1

ฟรี : ขอเชิญอบรมการทำยาดมสมุนไพร รุ่น 1

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ฝึกอบรมการทำยาดมจากสมุนไพร (ยาดมสูตรพม่า)
ท่านจะได้รับความรู้ในการทำยาดมสมุนไพรที่ขายดีอยู่ในขณะนี้
พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาดมสมุนไพร
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 099-979-7897
E-mail: tcocth@gmail.com

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ศูนย์กลางความรู้ด้านสมุนไพรทุกชนิด
::
ร่วมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทร::099-979-7897