วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเดือนมิถุนายน2554

อบรมทำสมุนไพรดับกลิ่นตัวอบรมทำยาดมสมุนไพรรุ่นที่12


อบรมทำยาหม่องไพล
อบรมทำน้ำขิงแก้ไอสูตรโบราณ

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่น๑ครั้งที่7

ภาพกิจกรรมการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่น๑ครั้งที่7