วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

4ภาพกิจกรรมอบรม


ภาพกิจกรรมการอบรมน้ำยาล้างจานสมุนไพร(เช้า)
วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ภาพกิจกรรมการอบรมครีมนวดผมดอกอัญชัญ(บ่าย)
วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 
 
 
 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๒ เดือนธันวาคม
วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 
 
 


ภาพกิจกรรมการอบรมยาดมน้ำมันดอกไม้ขาว(เช้า)
วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมการอบรมยาดมสมุนไพรรุ่นที่ 23 (บ่าย)
วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๑ (ยาจันทลีลา)
วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
ภาพกิจกรรมการอบรมผงขัดผิวสมุนไพร(เช้า)
วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการอบรมทำลูกประคบสมุนไพร(บ่าย)
วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการอบรมปาล์มสมุนไพรแก้หวัด-หวิก(เช้า)
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556


ภาพกิจกรรมการอบรมแชมพูมะกรูด(บ่าย)
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๒ เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการอบรมครีมขัดผิวสมุนไพร(บ่าย)
วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๓ (ปฐมนิเทศ) 
วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเวชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๑ (ปฐมนิเทศ)  วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ภาพกิจกรรมการอบรมยาสีฟันสมุนไพรผง (เช้า)
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการอบรมสบู่กลีเซอรีนโลชั่นมะเฟือง (บ่าย)
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ 
วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการอบรมทำน้ำมันเหลือง (เช้า)
วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเวชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๑ เดือนมีนาคม 
วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการอบรมยาดมสมุนไพรรุ่นที่ 24 (เช้า)
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556