วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

เรียนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยรุ่นที่ ๒

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

เนื่องด้วยมีผู้สนใจเรียนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยจำนวน
มากทางชมรมฯ โดยท่านประธานชมรมฯจึงได้เพิ่มโปร
แกรมการเรียนการสอนเภสัชกรรมไทย เป็นรุ่นที่ ๒
เพราะว่ารุ่นที่ ๑ เต็มแล้ว(เรียนทุกวันอาทิตย์ที่ 4ของเดือน)
โดยจะมีโปรแกรมการสอนคือทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน
โดยจะเปิดสอนครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00น.
สำหรับท่านที่สนใจที่จะเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ก่อน
(รับจำนวน25ท่านเท่านั้น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น