วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบรมการทำธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่ 13
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 13 วันที่ 14 มกราคม 61 เวลา 9.00-12.00 น. ทำอย่างไรให้ขายดีเเละติดตลาด เป็นเจ้าของเเบรนด์สินค้าเอง (สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ 1 ที่) รับจำนวน 45 ท่านเท่านั้นการลงทะเบียน ลงชื่อ นามสกุล เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อการยื่นยันลงทะเบียน 
โทร 099-979-7897
สนใจลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//https://doodle.com/poll/8s9fakinen8ipkxaวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อบรมการผลิตสบู่มะเฟือง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตสบู่มะเฟือง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. สอนทำสบู่มะเฟือง ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตสบู่มะเฟือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897 ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//
https://doodle.com/poll/7dzdm3gdyte6zxxt


อบรมการผลิตน้ำมันเหลือง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตน้ำมันเหลือง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สอนทำน้ำมันเหลือง ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตน้ำมันเหลือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897 ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//
https://doodle.com/poll/7dzdm3gdyte6zxxt
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมการทำธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่ 12

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 12 วันที่ 12 พฤศจิกายน 60 เวลา 9.00-12.00 น. ทำอย่างไรให้ขายดีเเละติดตลาด เป็นเจ้าของเเบรนด์สินค้าเอง (สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ 1 ที่) รับจำนวน 45 ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียน ลงชื่อ นามสกุล เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อการยื่นยันลงทะเบียน โทร 099-979-7897 //ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้


https://doodle.com/poll/2avzgh92ygnbvdyf
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมการทำยาหม่องไพล

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตยาหม่องสมุนไพล วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. สอนทำยาหม่องไพล ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตยาหม่องสมุนไพร สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท การลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโฮนเงินเเล้วติดต่อ 099-979-7897// ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้


https://doodle.com/poll/mqyfpm5c3qevyys6อบรมการทำยาดมสมุนไพร

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตยาดมสมุนไพรวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00น. สอนทำยาดมสมุนไพรสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท การลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้ว โอนเงินเเล้วติดต่อ 099-979-7897//ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้

https://doodle.com/poll/ggy64smird77r9rkวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบรมการผลิตสบู่มะเฟือง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตสบู่มะเฟือง วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.สอนทำสบู่มะเฟือง ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตสบู่มะเฟือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท การลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้ว โอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897// สนใจลงทะเบียนตามลิ้งก์


http://doodle.com/poll/fwpmpaiztye9bnqu

อบรมการผลิตครีมนวดผมดอกอัญชัน

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตครีมนวดผมดอกอัญชัน วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.สอนทำครีมนวดผมดอกอัญชัน ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตครีมนวดผมดอกอัญชัน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท การลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้ว โอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897//สนใจลงทะเบียนตามลิ้งก์


http://doodle.com/poll/mzqiq3sg76u335sh


วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่11

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 11 วันที่ 20 สิงหาคม 60- เวลา 9.00-12.00 น.ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-9797897 // สนใจลงทะเบียนตามลิ้งก์http://doodle.com/poll/vcyt7t6h8bb9u9mp

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การทำการผลิตน้ำมันเหลืองชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตน้ำมันเหลือง(วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560เวลา13.00-16.00น.)ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตน้ำมันเหลือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท่านเท่านั้นโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ2,000บาทการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วโอนเงินพร้อมลงทะเบียน-099-979-7897//สนใจลงทะเบียนคลิกลิ้งก์http://doodle.com/poll/pk9cxa3ebg576d3r

การทำการผลิตยาดมสมุนไพร

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตยาดมสมุนไพร(วันอาทิตย์ที่ 23กรกฎาคม 2560เวลา09.00-12.00น.)ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตยาดมสมุนไพรสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท่านเท่านั้นโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ1,000บาทการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วโอนเงินพร้อมลงทะเบียน-099-979-7897//สนใจลงทะเบียนคลิกลิ้งก์ http://doodle.com/poll/esfnahgq54cu6b2u


วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 10


ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 10 วันที่  16  กรกฎาคม   60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897
http://doodle.com/poll/884p6ivs4g4bhyt3

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่ 9

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 9 วันที่  18  มิถุนายน   60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897

ภาพกิจกรรมอบรมรุ่นที่ 8

รุ่นที่ 8

ภาพกิจกรรมอบรมรุ่นที่7

รุ่นที่7

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่8

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 8 วันที่  7 พฤษภาคม  60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897


ภาพกิจกรรมการทำยาหม่องเสลดพังพอน

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทำยาหม่องเสลดพังพอน-ยาหม่องเขียว

ภาพกิจกรรมการอบรมทำยาสีฟัน

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทำยาสีฟันสมุนไพร

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมอบรมทำยาหม่องขาว

**ภาพกิจกรรมการอบรมทำยาหม่องขาว**
ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เรื่องสูตรส่วนประกอบเทคนิกการทำการผลิตทุกขั้นตอนและได้ลงมือฝึกปฏิติทดลองทำว่าเป็นอย่างไรยากง่ายอย่างไรใช้อย่างไรให้ถูกวิธีสรรพคุณของยาหม่องที่ทำเสร็จแล้วคืออะไร-ความรู้เรื่องพระราชบัญญัตที่เกี่ยวข้องกับการทำผลิตภัณฑ์ว่าอย.กำหนดอะไรบ้างผิดกฏหมายหรือไม่-การตลาดทำไปแล้วจะขายอย่างไรขายที่ไหนการตั้งราคา
ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำและได้ฝึกปฏิบัติ
รับของตัวอย่างและรับวุฒิบัตรการเข้าอบรม