วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่1ครั้งที่11

ภาพกิจกรรมการเรียนเภสัชกรรมไทย

อบรมแรปรูปสมุนไพรเดือนมกราคม2555-2

 ภาพกิจกรรมการทำมะรุมแคปซูล
ภาพกิจกรรมอบรมทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร