วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

ฟรี : ติวสอบผดุงครรภ์ไทย

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญท่านที่เรียนแพทย์แผนไทยและศิษย์แพทย์แผนไทยของชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
สาขาผดุงครรภ์ไทยติวทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบแพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภ์
ได้ที่ชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ครั้งที่  1   วันเสาร์ที่    3  มีนาคม  2555  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.
ครั้งที่  2   วันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2555  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.
ครั้งที่  3   วันเสาร์ที่  17  มีนาคม  2555  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.
ครั้งที่  4   วันเสาร์ที่  24  มีนาคม  2555  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของชมรมฯได้เลย
รับจำนวนจำกัด
โทร 086-000-8898ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น