วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมพนักงานธนาคารแห่งประทศไทย๑

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการทำ
แชมพูดอกอัญชัน,ครีมนวดผมดอกอัญชัน,ยาดมสมุนไพร
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนเทศบาล4หนองแคอนุสรณ์


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนุสรณ์ อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี
ได้จัดงานให้ความรู้และวิชาชีพให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
โดยถวายในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชมน์พรรณษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2555
โดยมีอาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพระเวชเป็นวิทยากรอบรม
ขอขอบคุณท่าน ผอ โรงเรียนและคุณครูทุกท่าน