วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่น๑พฤศจิกายน


ภาพกิจกรรมการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่๑
ภาคปฏิบัติ
การทำเกลือสตุ-สารส้มสตุ
และการทำยาธรณีสัณฑฆาต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น