วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

รูปอบรมการผลิตน้ำมันเหลือง 8/4/61


รูปอบรมการผลิตยาดมสมุนไพร 8/4/61
รูปงานอบรมธุรกิจรุ่นที่ 15อบรมธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่ 16

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่16 วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ทำอย่างไรให้ขายดีเเละติดตลาด เป็นเจ้าของเเบรนด์สินค้าเอง (สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ 1 ที่) รับจำนวน 45 ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียน ลงชื่อ นามสกุล เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อการยื่นยันลงทะเบียน โทร 099-979-7897 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่//https://doodle.com/poll/yapvtuit2dmwz64v

อบรมการผลิตยาสีฟันผง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การผลิตยาสีฟันผง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. สอนทำยาสีฟันผง ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตยาสีฟันผง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897
สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่//
https://doodle.com/poll/cet8w3rr5xm3byzw

อบรมการผลิตยาหม่องเขียว

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การผลิตยาหม่องเขียว วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สอนทำยาหม่องเขียว ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตยาหม่องเขียว สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897
สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่//https://doodle.com/poll/ussm97u4dth3wbbu


อบรมการผลิตแชมพูมะกรูด

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การผลิตเเชมพูมะกรูด วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. สอนทำเเชมพูมะกรูด ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตเเชมพูมะกรูด สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่//https://doodle.com/poll/vkysbciyiqat9ccx