วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบรมการทำธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่ 13
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 13 วันที่ 14 มกราคม 61 เวลา 9.00-12.00 น. ทำอย่างไรให้ขายดีเเละติดตลาด เป็นเจ้าของเเบรนด์สินค้าเอง (สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ 1 ที่) รับจำนวน 45 ท่านเท่านั้นการลงทะเบียน ลงชื่อ นามสกุล เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อการยื่นยันลงทะเบียน 
โทร 099-979-7897
สนใจลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//https://doodle.com/poll/8s9fakinen8ipkxa