วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรมอบรมเดือนตุลาคม3

อบรมทำชาขลู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อบรมทำสบู่สมุนไพร