วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ ๒ พฤศจิกายน

ภาพกิจกรรมการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ ๒
เดือน พฤศจิกายน 2555

อบรมทำสบู่กรีเซอรีนจากโลชั่นมะเฟือง


ภาพกิจกรรมการอบรมทำ
สบู่กรีเซอรีนจากโลชั่นมะเฟือง