วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติแพทย์แผนไทยประเภท (ก)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ

สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555

โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแทพย์แผนไทยและทางเลือก 
วันที่ 28 กันยายน 2555
3.   สาขาเภสัชกรรมไทย
4.   สาขาการผดุงครรภ์ไทย
5.    สาขาการนวดแผนไทย

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมอบรมทำชาบำรุงไต


อบรมทำชาชงบำรุงไต
 
 
 

ภาพกิจกรรมอบรมสมุนไพร

ภาพกิจกรรมอบรมแปรรูป
ทำยาหม่องขาว

 
 

อบรมทำยาขี้ผึ้งแก้โรคผิวหนัง