วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมแปรรูปสมุนไพร อบต ราชาเทวะ

   ภาพกิจกรรมการอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบต.ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
วันจันทร์ที่  10  สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในการทำมากตั้งในเรียนและปฏิบัติทุกคน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น