วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติแพทย์แผนไทยประเภท (ก)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ

สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555

โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแทพย์แผนไทยและทางเลือก 
วันที่ 28 กันยายน 2555
3.   สาขาเภสัชกรรมไทย
4.   สาขาการผดุงครรภ์ไทย
5.    สาขาการนวดแผนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น