วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพกิจกรรมเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่น2ครั้งที่2


ภาพกิจกรรมการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ 2ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554

อบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตพระนครใต้