วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่2ครั้งที่5


เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่2ครั้งที่5
ดร ร.ต.ต. สุรเชษฐ์  เชื้อศรี
มอบอุปกรณ์สือการสอนให้ชมรมฯ
 ประธานชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
มอบสมุนไพรให้ดร ร.ต.ต สุรเชษฐ์ เชื้อศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น