วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมอบรมการแปรรูปสมุนไพร

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ร่วมกับ
สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน

อาจารญ์ไพบูลย์ เจริญพรเวชรับค่าวิทยากรบรรยายฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพรและค่าอุปกรณ์สื่อการสอนและได้มอบกลับคืนให้กับทางศูนย์การอบรมตลาดน้ำคลองลัดมะยมโดยมีคุณลุงชวนเป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นกองทุนสำหรับผู้ที่สนใจอบรมวิชาชีพต่อไป
อบรมวิธีทำสูตรส่วนประกอบ
การทำยาดมสมุนไพร
 ภาคปฏิบัติการทำยาดมจากสมุนไพรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น