วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งสถานที่สอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2555


ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานที่สอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี  วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2555

   ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2555   ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
    แจ้งสถานที่สอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น