วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วมชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย


น้ำท่วมชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ถนนกาญจนาภิเษก-ทางเข้าชมรมฯ


ถนนทางเข้าชมรมฯ

ขอขอบคุณ ร.ต.ต. ดร สุรเชษฐ์ เชื้อศรี
ประธานมูลนิธิ ลาชูเล่ เพื่อสังคมไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ที่ได้บริจาคเรือเพื่อให้อาจารย์
และชาวบ้านผู้ประสพภัยข้างชมรมฯ
ได้ใช้เพื่่อเดินทาง


ไปรับถุงยังชีพที่เทศบาลตำบลปลายบาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น