วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อบรมทำยาหม่องเขียว/ยาหม่องสเลดพังพอนฟรี

 ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกฤษฎาสมุนไพรเปิดอบรมการทำยาหม่องเขียว(ยาหม่องสเลดพังพอน)


นักเรียน(สมาชิกชมรมฯ)ลงทะเบียนอบรมการทำยาหม่องสเลดพังพอน

วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2566 เวลา13.00น.-16.00น.

วิทยาการโดยท่านอาจารย์ไพบูลย์ 

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนผู้เข้าอบรม 15 ท่านเท่านั้น (สมาชิกชมรมสามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ 1 ท่าน)

สถานที่ร้านชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

โทร อาจารย์ไพบูลย์::082-923-6195,099-979-7897