วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วมชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

ประชาสัมพันธ์
ขณะนี้น้ำได้ท่วมที่ทำการชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงท่านที่จะเข้ามาอบรมขอให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
จาก อาจารย์  ไพบูลย์ เจริญพรเวช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น