วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อบรมที่เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสมุนไพร

และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

๙ กรกฎาคม 2554

ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดย อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น