วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์ย้ายที่ทำการชมรมฯ

ประชาสัมพันธ์

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

จะทำการย้ายที่ทำการของชมรมฯมาที่แห่งใหม่

(ตามแผนที่ด้านล่าง)

จึงขอประชาสัมพันธ์มาถึงศิษย์แพทย์แผนไทยทั้ง 2 รุ่น

และท่านที่จะอบรมวิชาชีพทุกท่าน

โดยโปรแกรมการฝึกอบรมยังเหมือนเดิมทุกประการ

เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2554

ไพบูลย์ เจริญพรเวช

ประชาสัมพันธ์

โปรกแกรมเรียนเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ 2

เนื่องจากมีผู้สนใจที่จะเรียนเป็นจำนวนมาก

จึงทำให้จำนวนที่นั่งเรียนจะเต็มแล้ว

ขอให้ท่านที่ลงชื่อเอาไว้และท่านที่ได้ทำใบมอบตัวศิษย์

ไว้แล้วให้ติดต่อกับอาจารย์ด่วนด้วยครับ

เพื่อทำทำเนียบรุ่นและยืนยันการลงทะเบียนเรียน

(โดยนำรูปถ่ายขนาด 1นิ้วมาให้ด้วย)

สำหรับท่านที่สนใจยังมีเหลืออีก 2ที่

ไพบูลย์ เจริญพรเวช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น