วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมการฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์

อบรมทำเจลเป็ปเปอร์มิ้นท์รุ่นที่ 4
นิสิตจากคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครูราชภัฎพระนคร
และบุคคลทั่วไป
อบรมทำยาดมหลอดรุ่นที่ 1

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น