วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

การอบรมการทำซิลค์กี้แฮร์โค๊ดสมุนไพร

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การผลิตซิลค์กี้แฮร์โค๊ดสมุนไพร วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. สอนทำซิลค์กี้แฮร์โค๊ดสมุนไพร ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตซิลค์กี้แฮร์โค๊ดสมุนไพร สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897 สามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้ //https://doodle.com/poll/w5n9ebxiggcr7hiaอบรมการทำเกลือขัดผิวผสมน้ำเเร่

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การผลิตเกลือขัดผิวผสมน้ำเเร่ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สอนทำเกลือขัดผิวผสมน้ำเเร่ ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตเกลือขัดผิวผสมน้ำเเร่ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897 สามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้ https://doodle.com/poll/2uzefqr3uiss6u8g

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

อบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 14

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่14 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 9.00-12.00 น. ทำอย่างไรให้ขายดีเเละติดตลาด เป็นเจ้าของเเบรนด์สินค้าเอง (สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ 1 ที่) รับจำนวน 45 ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียน ลงชื่อ นามสกุล เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อการยื่นยันลงทะเบียน โทร 099-979-7897 สนใจลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//       https://doodle.com/poll/k2383schqvu5nmg5
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบรมการทำธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่ 13
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 13 วันที่ 14 มกราคม 61 เวลา 9.00-12.00 น. ทำอย่างไรให้ขายดีเเละติดตลาด เป็นเจ้าของเเบรนด์สินค้าเอง (สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ 1 ที่) รับจำนวน 45 ท่านเท่านั้นการลงทะเบียน ลงชื่อ นามสกุล เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อการยื่นยันลงทะเบียน 
โทร 099-979-7897
สนใจลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//https://doodle.com/poll/8s9fakinen8ipkxaวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อบรมการผลิตสบู่มะเฟือง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตสบู่มะเฟือง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. สอนทำสบู่มะเฟือง ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตสบู่มะเฟือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897 ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//
https://doodle.com/poll/7dzdm3gdyte6zxxt


อบรมการผลิตน้ำมันเหลือง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตน้ำมันเหลือง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สอนทำน้ำมันเหลือง ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตน้ำมันเหลือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897 ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้//
https://doodle.com/poll/7dzdm3gdyte6zxxt
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมการทำธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่ 12

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 12 วันที่ 12 พฤศจิกายน 60 เวลา 9.00-12.00 น. ทำอย่างไรให้ขายดีเเละติดตลาด เป็นเจ้าของเเบรนด์สินค้าเอง (สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ 1 ที่) รับจำนวน 45 ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียน ลงชื่อ นามสกุล เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อการยื่นยันลงทะเบียน โทร 099-979-7897 //ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้


https://doodle.com/poll/2avzgh92ygnbvdyf
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมการทำยาหม่องไพล

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตยาหม่องสมุนไพล วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. สอนทำยาหม่องไพล ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตยาหม่องสมุนไพร สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท การลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้วโฮนเงินเเล้วติดต่อ 099-979-7897// ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้


https://doodle.com/poll/mqyfpm5c3qevyys6อบรมการทำยาดมสมุนไพร

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตยาดมสมุนไพรวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00น. สอนทำยาดมสมุนไพรสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท การลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้ว โอนเงินเเล้วติดต่อ 099-979-7897//ลงทะเบียนได้ตามลิ้งนี้

https://doodle.com/poll/ggy64smird77r9rkวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบรมการผลิตสบู่มะเฟือง

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรม การทำการผลิตสบู่มะเฟือง วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.สอนทำสบู่มะเฟือง ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการผลิตสบู่มะเฟือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท การลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเเล้ว โอนเงินเเล้ว ติดต่อ 099-979-7897// สนใจลงทะเบียนตามลิ้งก์


http://doodle.com/poll/fwpmpaiztye9bnqu