วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรรุ่นที่11

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 11 วันที่ 20 สิงหาคม 60- เวลา 9.00-12.00 น.ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897http://doodle.com/poll/vcyt7t6h8bb9u9mp

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การทำการผลิตน้ำมันเหลืองชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตน้ำมันเหลือง(วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560เวลา13.00-16.00น.)ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตน้ำมันเหลือง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท่านเท่านั้นโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ2,000บาทการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วโอนเงินพร้อมลงทะเบียน-099-979-7897//สนใจลงทะเบียนคลิกลิ้งก์http://doodle.com/poll/pk9cxa3ebg576d3r

การทำการผลิตยาดมสมุนไพร

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรจัดการฝึกอบรมการทำการผลิตยาดมสมุนไพร(วันอาทิตย์ที่ 23กรกฎาคม 2560เวลา09.00-12.00น.)ท่านที่สนใจการเข้าร่วมอบรมการผลิตยาดมสมุนไพรสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่รับจำนวน15ท่านเท่านั้นโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ1,000บาทการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วโอนเงินพร้อมลงทะเบียน-099-979-7897//สนใจลงทะเบียนคลิกลิ้งก์ http://doodle.com/poll/esfnahgq54cu6b2u


วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 10


ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 10 วันที่  16  กรกฎาคม   60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897
http://doodle.com/poll/884p6ivs4g4bhyt3

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่ 9

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 9 วันที่  18  มิถุนายน   60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897

ภาพกิจกรรมอบรมรุ่นที่ 8

รุ่นที่ 8

ภาพกิจกรรมอบรมรุ่นที่7

รุ่นที่7

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

อบรมธุรกิจสมุนไพรฟรีรุ่นที่8

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยร่วมกับโรงงานกฤษฎาสมุนไพรจัดอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร รุ่นที่ 8 วันที่  7 พฤษภาคม  60- ทำอย่างไรให้ขายดีและติดตลาดเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเอง( สนใจท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยสงวนสิทธิ์คนละ1ที่) รับจำนวน45ท่านเท่านั้น/การลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อยืนยันการลงทะเบียน/โทร099-979-7897


ภาพกิจกรรมการทำยาหม่องเสลดพังพอน

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทำยาหม่องเสลดพังพอน-ยาหม่องเขียว

ภาพกิจกรรมการอบรมทำยาสีฟัน

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทำยาสีฟันสมุนไพร