ลงทะเบียนเรียนเภสัชกรรมไทย

ใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทย-สำหรับนักเรียนแพทย์แผนไทยที่ได้สมัครเรียนกับทางชมรมฯเท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนเภสัชกรรมไทยขอให้ติดต่อกับอาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวชก่อน โทรศัพท์ 099-979-7897
ลงทะเบียนเรียนเภสัชกรรม คลิกด้านข้างที่ลงทะเบียน